Storitve

Internacionalizacija podjetij – pomoč podjetjem pri vstopu na tuje trge

1. Raziskave tujih trgov

  • Analiza panog
  • Analiza posameznih tujih trgov
  • Seznami podjetij z vseh svetovnih trgov
  • Bonitete tujih podjetij

2. Strateško informiranje

3. Posredovanje poslovnih informacij o:

  • trgih
  • panogah
  • podjetjih
  • vodilnih kadrih