Reference

Pomembnejše reference

doma

 • SPIRIT
 • EIMV
 • ELES
 • Cetis
 • Laboratorijska tehnika Burnik
 • Dynacast
 • PAX – Svečarna Stele
 • OMF
 • Benedict
 • Mipo
 • Zbornica za gradbeništvo Slovenije
 • GZS
 • Podjetniško trgovska zbornica
 • Slovenska fundacija za poslovno odličnost
 • SID banka
 • Urad RS za preprečevanje pranja denarja

v tujini

 • Reuters
 • Dow Jones Factiva
 • Ured za sprečavanje pranja novca, Hrvaška
 • Infonicks GmbH
 • Aii Data Processing Ltd